Hoivapalvelut-lehti.fi

Hoivapalvelut -lehti käsitteli vanhustenhuoltoa.

Lehti postitettiin ikääntyneille ihmisille tarkoitettuihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin että järjestöjen omistamiin asuin-, hoiva- ja hoitoyksiköihin, kuntien vanhustyön johtajille ja avo- ja laitoshoidon piirissä työskentelevälle hoitohenkilökunnalle sekä hoivapalveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen avainhenkilöille. Samoin jakelun piiriin kuuluvat vanhusten kunnalliset päiväkeskukset, seniori- ja veteraanijärjestöt, kansanedustajat, sosiaali- ja terveysministeriön johtavat viranhaltijat sekä tiedotusvälineet. Ilmaislehtenä kohderyhmän jakelu oli kattava.

Lehti tavoitti noin 30 000 henkilöä. Jakelussa otetaan huomioon yhteistyökumppaneiden tarpeet. Lehti ilmestyi neljä kertaa vuodessa, kaksi numeroa kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Sivumäärä oli noin 50.Hoivapalvelut.fi