Info

Hoivapalvelut -lehti käsittelee vanhustenhuoltoa.

Lehti postitetaan ikääntyneille ihmisille tarkoitettuihin sekä julkisen ja yksityisen sektorin että järjestöjen omistamiin asuin-, hoiva- ja hoitoyksiköihin, kuntien vanhustyön johtajille ja avo- ja laitoshoidon piirissä työskentelevälle hoitohenkilökunnalle sekä hoivapalveluja tuottavien yritysten ja järjestöjen avainhenkilöille. Samoin jakelun piiriin kuuluvat vanhusten kunnalliset päiväkeskukset, seniori- ja veteraanijärjestöt, kansanedustajat, sosiaali- ja terveysministeriön johtavat viranhaltijat sekä tiedotusvälineet. Ilmaislehtenä kohderyhmän jakelu on kattava.

Lehti tavoittaa noin 30 000 henkilöä. Jakelussa otetaan huomioon yhteistyökumppaneiden tarpeet. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa, kaksi numeroa kevätkaudella ja kaksi syyskaudella. Sivumäärä on noin 50.

Tarkemmat tiedot lehden aikataulusta ym. on luettavissa mediakortista:

Lataa mediakortti pdf-tiedostona.

PDF-tiedostojen lukemiseen tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman.
Voit ladata sen ilmaiseksi Adoben sivuilta.